Tầm nhìn của Dự án Khuôn Viên Cộng Đồng Mariner là để tạo ra một nơi dễ tiếp cận nhằm phục vụ các nhu cầu thiết yếu và cung cấp nhu cầu cơ bản cho các cư dân địa phương trong khu vực Mariner. [Đọc thêm về dự án này.]

Vì là bước quan trọng đầu tiên, vui lòng dành một vài phút để chia sẻ suy nghĩ của bạn về cộng đồng. Kết quả của khảo sát sẽ giúp định hướng dự án cộng đồng quan trọng này.

Question Title

* 1.
Hãy cho chúng tôi biết bạn kết nối với Khu vực Mariner như thế nào. Vui lòng chọn tất cả các đáp án phù hợp.
Mariner Neighborhood boundary

Question Title

* 2. Bạn đã kết nối với cộng đồng này được bao lâu rồi?

Question Title

* 3. Bạn sử dụng tên gì cho khu vực này?

Question Title

* 4. Điều gì khiến bạn cảm thấy khu vực Mariner là cộng đồng của bạn?

Question Title

* 5. Chia sẻ ba từ dùng để mô tả điều bạn yêu thích hoặc đánh giá cao về cộng đồng này:

Question Title

* 6. Vì khu vực đang thay đổi, bạn sẽ cảm thấy buồn khi thấy điều gì bị biến mất hoặc thay đổi?

Question Title

* 7. Chia sẻ ba điều bạn muốn bổ sung cho khu vực này để làm cho nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn để bạn và hai thế hệ cư dân tiếp theo sinh sống:

Question Title

* 8. Bạn cảm thấy kết nối với cộng đồng này như thế nào

Question Title

* 9. Theo bạn, điều gì hoặc cá nhân nào làm cho khu vực Mariner trở nên vững mạnh?

Question Title

* 10. Bạn có muốn được nhận tin tức về các cuộc họp cộng đồng trong tương lai về khuôn viên cộng đồng này không? Hãy chia sẻ địa chỉ email của bạn:

Xin cảm ơn!
0 của 10 đã được trả lời
 

T