* 1. SK: Chcel (-a) by som 1 biele tričko s čiernym logom Poetry In Telegrams (predpokladaná cena: 12,- €), moja veľkosť je... (vyber 1 možnosť)   EN: I want one white T-shirt with black Poetry In Telegrams logo (cca 12 € + shipping 3 €). My size is... (choose your size)

* 2. SK: Kontaktné údaje (tričká sa vyrobia, ak bude dostatok záujemcov) EN: Contact Information (the T-shirts will be made, if we get enough orders)

* 3. Poznámka/Comment

T