Question Title

* 1. Kako zadovoljni ste bili s konferenco? Prosim ocenite na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni zelo nezadovoljni, 5 zelo zadovoljni):

 
aktualnost tematike
kakovost

Question Title

* 2. Ali je konferenca uresničila vaše cilje in pričakovanja?

Question Title

* 3. Prosimo, ocenite stopnjo zadovoljstva s predavatelji na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni zelo nezadovoljni, 5 zelo zadovoljni):

 
Uvodni govornik Hamish McRae
Richie Boucher, Bank of Ireland
Pogovor z uvodničarjema (voditelj Peter Frankl)
Boštjan Vasle, UMAR:
Luis Buceta, BNP Paribas
Christopher Gwilliam, DUTB
Pogovor s finančnim ministrom Urošem Čuferjem
Okrogla miza: Ali so načrti in cilji Slovenije uresničljivi?
dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
Okrogla miza: Položaj in vloga slovenskega finančnega sistema– ali bo sedaj OK?
Nevenka Kržan, KPMG
Okrogla miza na temo Prestrukturiranje podjetij
Martin Hinteregger, Erste Group
Okrogla miza upravljavcev premoženja: Primerjave naložbenih možnosti v regiji

Question Title

* 4. Prosimo, ocenite pomembnost navedenih vidikov konference na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni zelo nepomembno, 5 zelo pomembno):

 
Vsebina prezentacij in kvaliteta podanih informacij
Uporabnost pridobljenih informacij v praksi
Strokovnost predavateljev
Možnost druženja in mreženja

Question Title

* 5. Prosimo, ocenite stopnjo zadovoljstva z voditelji pogovorov na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni zelo nezadovoljni, 5 zelo zadovoljni):

 
51. Peter Frankl, Finance
2. Karel Lipnik, Finance
3. Andraž Grahek, Capital Genetics

Question Title

* 6. Katere teme ali predavatelje bi si želeli poslušati na prihodnji konferenci?

Question Title

* 7. Kaj vam je bilo na konferenci najbolj všeč?

Question Title

* 8. Kaj vam je bilo na konferenci najmanj všeč?

Question Title

* 9. Kje ste izvedeli za konferenco?

Question Title

* 10. Se boste udeležili prihodnje, 32. Finančne konference, ki bo 12. in 13. maja 2015?

T