Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Islam khususnya di Negeri Pulau Pinang mengetahui tentang penubuhan atau wujudnya Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.  iaitu anak syarikat MAINPP.

Umur

Question Title

* 1. Umur

Jantina

Question Title

* 2. Jantina

Daerah tempat tinggal anda ...

Question Title

* 3. Daerah tempat tinggal anda ...

Adakah anda tahu tentang Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 4. Adakah anda tahu tentang Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Dari sumber manakah anda mengetahui tentang Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 5. Dari sumber manakah anda mengetahui tentang Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Pernahkah anda berurusan dengan Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 6. Pernahkah anda berurusan dengan Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Apakah unrusan yang anda buat di Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 7. Apakah unrusan yang anda buat di Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Dalam ulasan yang pendek, sila nyatakan cadangan anda bagi mempromosikan Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. kepada orang awam.

Question Title

* 8. Dalam ulasan yang pendek, sila nyatakan cadangan anda bagi mempromosikan Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. kepada orang awam.

T