Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Islam khususnya di Negeri Pulau Pinang mengetahui tentang penubuhan atau wujudnya Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.  iaitu anak syarikat MAINPP.

Question Title

* 1. Umur

Question Title

* 2. Jantina

Question Title

* 3. Daerah tempat tinggal anda ...

Question Title

* 4. Adakah anda tahu tentang Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 5. Dari sumber manakah anda mengetahui tentang Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 6. Pernahkah anda berurusan dengan Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 7. Apakah unrusan yang anda buat di Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd.?

Question Title

* 8. Dalam ulasan yang pendek, sila nyatakan cadangan anda bagi mempromosikan Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. kepada orang awam.

T