Screen Reader Mode Icon
 • English
 • Indonesia
 • Melayu
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • ไทย
 • ລາວ
 • မြန်မာ
 • ខ្មែរ
 • 中文
 • 日本語
 • 한국어
Nếu bạn là giáo viên ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hãy tham gia cuộc khảo sát này của UNESCO về các công nghệ trong giáo dục!
Thời gian dự kiến để hoàn thành bản khảo sát là 2 phút.

Question Title

* 1. Công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trong trường học của bạn là gì? Xin vui lòng ghi ra bất kỳ công nghệ nào mà bạn cho là 'tiên tiến nhất'.

Question Title

* 2. Theo bạn, công nghệ tiên tiến này có đang tạo ra bất kỳ tác động nào trong trường học của bạn không? Xin vui lòng chọn một từ trong các câu trả lời bên dưới.

Question Title

* 3. Bạn có thể giới thiệu bất kỳ trường học nào ở nước bạn đã thành công trong việc giới thiệu và áp dụng các công nghệ tiên tiến không? Nếu có, xin vui lòng cho chúng tôi biết tên trường, và trường sử dụng công nghệ gì.

Hãy nói cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn.

Question Title

* 5. Bạn đang dạy ở cấp học nào?

Question Title

* 6. Giới tính của bạn là gì?

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để chia sẻ quan điểm của bạn. Câu trả lời của bạn sẽ được dùng để cung cấp thông tin cho dự án của UNESCO Bangkok về các công nghệ tiên tiến trong giáo dục, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Liên lạc:
Section for Educational Innovation and Skills Development
UNESCO Bangkok
future.bgk@unesco.org
0 của 6 đã được trả lời
 

T