Γράψτε μας την ερώτηση σας ...ή και περισσότερες

Παρακαλούμε γραψτε μας όσες ερωτήσεις επιθυμείτε για να τις συμπεριλάβουμε σε παιχνίδι γνώσεων (quiz) απο το Εληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου saferinternet4kids.gr. Οι ερωτήσεις αυτές απευθύνονται σε εφήβους, νέους καθώς και σε πιο μεγάλους σε ηλικία. Οι κατηγορίες των ερωτήσεων που μπορείτε να μας προτείνετε είναι:
1Ασφάλεια Υπολογιστών / Δικτύων,
2. Προσωπική ασφάλεια στο Διαδίκτυο,    
3. Κοινωνικά Δίκτυα,
4. Ιστορία Υπολογιστών,
5. Μέρη Υπολογιστών / Υλικό,
6. Λειτουργικά Συστήματα / Λογισμικό,
7. Γενικές Ερωτήσεις Η/Υ .

Question Title

* 1. Παρακαλούμε αν επιθυμείτε δώστε μας τα στοιχεία σας (προαιρετικό)

Question Title

* 2. Ερώτηση που θα θέλατε να εμφανιστεί σε ενα τεστ γνώσεων (quiz) Η/Υ.

Question Title

* 3. Ερώτηση που θα θέλατε να εμφανιστεί σε ενα τεστ γνώσεων (quiz) Η/Υ.

Question Title

* 4. Ερώτηση που θα θέλατε να εμφανιστεί σε ενα τεστ γνώσεων (quiz) Η/Υ.

Question Title

* 5. Ερώτηση που θα θέλατε να εμφανιστεί σε ενα τεστ γνώσεων (quiz) Η/Υ.

Question Title

* 6. Ερώτηση που θα θέλατε να εμφανιστεί σε ενα τεστ γνώσεων (quiz) Η/Υ.

T