1. ÚVOD Introduction

 
20% of survey complete.

December 6, 2012

Drazí kolegové/kolegyně:
Hip-Hop Education Center (HHEC) ve spolupráci s Metropolitan Center for Urban Education na New York University, Institute for Minority and Urban Education na Teachears College (Columbia University) a s podporou nadace Nathana Cummingse, pořádá mezinárodní průzkum kurzů a předmětů na základních a středních školách, univerzitách, v mimoškolských programech, institutech vyššího vzdělávání a neziskových či komunitních organizací, které ve vzdělávání využívají hip hop a jeho elementy.
V tomto průzkumu pracujeme s pojmem hiphopová kultura, protože zahrnuje hudbu, tanec, mluvené slovo, umění, filozofii, vědu, matematiku, historii, podnikání i spiritualitu. Našim cílem je zjistit, jaký rozsah a vliv má vzdělávaní prostřednictvím hip hopu.
Zároveň tímto navazujeme na průzkum hiphopového vzdělávání ve Spojených Státech, který byl ukončen v listopadu 2011. Snažíme se zmapovat a zdokumentovat různé mezinárodní programy, které se zaměřují na mládež a reagují na jejich potřeby ve škole i mimo ni a to prostřednictvím vzdělávání, ve kterém se využívají prvky hip hopu.
Našim hlavním cílem je identifikovat školy, organizace a programy, které se výhradně zaměřují na mládež zejména nižších sociálních vrstev a komunity neustále ohrožované násilím, abychom mohli informovat pedagogy, politiky i možné sponzory a lépe zacílit zdroje, zlepšit výsledky a řídit se nejlepšími možnými modely a postupy.
Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v dosažení maximálního rozsahu a úspěchu tohoto průzkumu. Prostřednictvím tohoto emailu hledáme kurzy, programy, organizace, spojence a investory, kteří určitým způsobem pracují se vzděláváním, které je založeno na hip hopu a jeho elementech. Průzkum bude probíhat po celém světě až do konce školního roku, čili do června 2013. Uvědomujeme si omezení našich možností i zdrojů a proto tímto žádáme o Vaši spolupráci a o co největší šíření tohoto dotazníku.
Tento průzkum je krátký a podle našich zkušeností jeho vyplnění nezabere více než 15 minut. Pokud víte o dalších pedagozích, aktivistech, výzkumnících, komunitních organizátorech, studentech, profesionálech z oblasti sociálních či zdravotnických služeb, kteří ve své práci využívají hip hop, prosíme Vás o sdílení odkazu na stránky s dotazníkem: (link)
Předem děkujeme za Vaši účast na tomto výzkumu,
S pozdravem,
Výzkumný tým Hip-Hop Education Center


Hip-Hop Education Center Research Team

T