Är du allmänt sett nöjd, missnöjd eller varken nöjd eller missnöjd med vår kundtjänst?

Question Title

* 1. Är du allmänt sett nöjd, missnöjd eller varken nöjd eller missnöjd med vår kundtjänst?

Hur väl svarade vår kundtjänstmedarbetare på din fråga eller löste ditt problem?

Question Title

* 2. Hur väl svarade vår kundtjänstmedarbetare på din fråga eller löste ditt problem?

Skulle du säga att vår kundtjänstmedarbetare löste ditt problem eller svarade på din fråga snabbt, långsamt eller varken eller?

Question Title

* 3. Skulle du säga att vår kundtjänstmedarbetare löste ditt problem eller svarade på din fråga snabbt, långsamt eller varken eller?

Hur länge fick du vänta i telefon innan du fick prata med en kundtjänstmedarbetare?

Question Title

* 4. Hur länge fick du vänta i telefon innan du fick prata med en kundtjänstmedarbetare?

Hur väl anser du att vår kundtjänstmedarbetare förstod vad du ville säga?

Question Title

* 5. Hur väl anser du att vår kundtjänstmedarbetare förstod vad du ville säga?

Hur många av dina frågor kunde kundtjänstmedarbetaren från vårt företag svara på?

Question Title

* 6. Hur många av dina frågor kunde kundtjänstmedarbetaren från vårt företag svara på?

Hur artig var vår kundtjänstmedarbetare mot dig?

Question Title

* 7. Hur artig var vår kundtjänstmedarbetare mot dig?

Hur kunnig anser du att vår kundtjänstmedarbetare verkade vara?

Question Title

* 8. Hur kunnig anser du att vår kundtjänstmedarbetare verkade vara?

Hur tydlig var informationen som du fick av vår kundtjänstmedarbetare?

Question Title

* 9. Hur tydlig var informationen som du fick av vår kundtjänstmedarbetare?

Hur hjälpsam var vår kundtjänstmedarbetare?

Question Title

* 10. Hur hjälpsam var vår kundtjänstmedarbetare?

Var din erfarenhet av vårt företags kundtjänst bättre eller sämre än du förväntade dig eller ungefär vad du förväntade dig?

Question Title

* 11. Var din erfarenhet av vårt företags kundtjänst bättre eller sämre än du förväntade dig eller ungefär vad du förväntade dig?

Har du några andra kommentarer, frågor eller problem som du vill ta upp?

Question Title

* 12. Har du några andra kommentarer, frågor eller problem som du vill ta upp?

T