Question Title

* 1. Är du allmänt sett nöjd, missnöjd eller varken nöjd eller missnöjd med vår kundtjänst?

Question Title

* 2. Hur väl svarade vår kundtjänstmedarbetare på din fråga eller löste ditt problem?

Question Title

* 3. Skulle du säga att vår kundtjänstmedarbetare löste ditt problem eller svarade på din fråga snabbt, långsamt eller varken eller?

Question Title

* 4. Hur länge fick du vänta i telefon innan du fick prata med en kundtjänstmedarbetare?

Question Title

* 5. Hur väl anser du att vår kundtjänstmedarbetare förstod vad du ville säga?

Question Title

* 6. Hur många av dina frågor kunde kundtjänstmedarbetaren från vårt företag svara på?

Question Title

* 7. Hur artig var vår kundtjänstmedarbetare mot dig?

Question Title

* 8. Hur kunnig anser du att vår kundtjänstmedarbetare verkade vara?

Question Title

* 9. Hur tydlig var informationen som du fick av vår kundtjänstmedarbetare?

Question Title

* 10. Hur hjälpsam var vår kundtjänstmedarbetare?

Question Title

* 11. Var din erfarenhet av vårt företags kundtjänst bättre eller sämre än du förväntade dig eller ungefär vad du förväntade dig?

Question Title

* 12. Har du några andra kommentarer, frågor eller problem som du vill ta upp?

T