Question Title

* 1. Hur stor vikt har branschkunskapen när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 2. Hur viktigt är antalet år i branschen när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 3. Hur viktigt är det för företag som vårt att kunna erbjuda konsulttjänster?

Question Title

* 4. Hur stor betydelse har den tillhandahållna tekniken och verktygen när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 5. Hur viktigt är det med personliga referenser när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 6. Hur stor betydelse har kostnaden när man ska välja bland företag som vårt?

Question Title

* 7. Var god gör en övergripande bedömning av kvaliteten på våra varor och tjänster.

Question Title

* 8. Värdera hur väl vi förstår dina affärsbehov.

Question Title

* 9. Hur tydlig var vår kommunikation med dig?

Question Title

* 10. I hur stor utsträckning höll vi dig informerad om hur arbetet fortskred?

Question Title

* 11. Hur bra var vi på att hålla tidplanerna?

Question Title

* 12. Värdera hur stort värde våra produkter och tjänster ger i förhållande till kostnaden?

Question Title

* 13. Hur snabba var vi att reagera på problem som uppstod?

Question Title

* 14. Hur kunnig/välunderrättad var din företagsrepresentant?

Question Title

* 15. Är vår prestationsförmåga bättre än tidigare, sämre än tidigare, ungefär densamma som tidigare eller har du aldrig gjort affärer med oss förrän nu?

Question Title

* 16. När du ringer till oss, hur länge får du då normalt vänta i telefonkö?

Question Title

* 17. Hur snabbt skickas fakturor?

Question Title

* 18. Hur troligt är det att du kommer att göra affärer med oss i framtiden?

Question Title

* 19. Hur benägen är du att rekommendera oss för andra personer?

Question Title

* 20. Hur länge har du varit kund hos oss?

Question Title

* 21. Hur många anställda har ditt företag?

Question Title

* 22. Hur fick du först höra talas om vårt företag?

T