Buna ziua,

Vă mulțumim foarte mult pentru interesul dvs. de a participa la procesul de consultare privind propunerea de metodologie de CDS, elaborată în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+ :118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) și are la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție „România 2017 – Studii OECD privind evaluarea și examinarea în domeniul educației”. 

Propunerea de elaborare a unei metodologii privind curriculumul la decizia școlii a fost generată de necesitatea oferirii unui cadru organizatoric și a unor repere metodologice/legislative unitare, în acord cu noul document de politici educaționale, care să permită fiecărei școli dezvoltarea de oferte educaționale proprii, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, resursele existente și cu specificul și nevoile comunității locale.

Noua metodologie de CDS este concordantă cu schimbările majore introduse de noile planuri-cadru de învățământ pentru ciclul primar (aprobate prin OMEN nr. 3371/ 12.03.2013) și, respectiv, pentru gimnaziu (aprobate prin OMEN nr. 3590/ 05.04.2016), printre care opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare.

Participarea dvs. la procesul de consultare prin intermediul acestui chestionar online este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. De aceea, apreciem foarte mult feedbackul dvs. deschis si constructiv la fiecare dintre întrebările din chestionar.

Opiniile și propunerile dvs. vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale. Completarea chestionarului durează în jur de 10 minute.

Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această consultare online!

T