Do Mhic Léinn Dara & Tríú Leibhéal

Líon na boscaí thíos le cur isteach ar an gcomórtas agus bheith sa seans duaiseanna den scoth a bhuachan. Go n-éirí libh!
Complete the form below to enter the competition, and be in with a chance to win brilliant prizes. Best of luck!

* 1. Ainm
Name

* 2. Scoil / Institiúid Tríú Leibhéal (más bainteach)
School / Third Level Institute (if applicable)

* 3. Seoladh Ríomhphoist
Email Address

* 4. Déan cur síos gairid ar an bhfógra (Teorann idir 100 - 200 focal)
Write a short description of your ad (100 - 200 word limit)

* 5. Cur sa bhosca seo nasc YouTube nó Dropbox chuig an dréachtfhíseán NÓ seol chugainn ag comortas@cnag.ie é.
Enter YouTube or Dropbox link to your draft video here OR send it on to us at comortas@cnag.ie.

* 6. An nglacann tú agus tú ag cur isteach ar an gcomórtas seo go bhfuil cead a thabhairt agat do lucht Bhlian na Gaeilge, Conradh na Gaeile & TG4 úsáid a bhaint as d'fhógra?
Do you accept that you are giving permission to Bliain na Gaeilge, Conradh na Gaeilge & TG4 to use your advert?

* 7. Cén áit ar chuala tú faoin gcomórtas seo?
Where did you hear about this competition?

T