နိဒါန်း

ကျွန်ုပ်တို့ သင်၏သဘောထားကို လိုအပ်ပါသည်။

ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် ကိုလိုရာဒိုတစ်ဝှမ်း မိသားစုများအတွက် ကလေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ရှေးဦးသင်ယူမှုအပေါ် ထိခိုက်နေပါသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခွင်ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် ထိုထိခိုက်မှုကို နားလည်လိုကြပါသည်။ 

Early Milestones Colorado နှင့် ဒင်ဗာတက္ကသိုလ်၏ Butler Institute for Families တို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည့် Mile High United Way သည် (မိသားစု၊ မိတ်ဆွေနှင့် အိမ်နီးချင်း) Family, Friend, and Neighbor (FFN) စောင့်ရှောက်မှုဟုခေါ်သည့် ကလေးထိန်းအမျိုးအစား အတိအကျကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ရန် ဤစစ်တမ်းကို ပြုလုပ်နေပါသည်။ FFN စောင့်ရှောက်မှုသည် (ဥပမာ အဘိုးအဘွားများ၊ အဒေါ်နှင့်ဦးလေးများ၊ လူကြီးသူမများ သို့မဟုတ် အကိုအမများကဲ့သို့) ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ အိမ်နီးချင်းများ၊ မိဘများအပြင်သွားခိုက် ကလေးကြည့်ပေးသူ သို့မဟုတ် ကလေးထိန်းများကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်ပေးသူ၏အိမ် သို့မဟုတ် ကလေး၏အိမ်တွင် အခြေစိုက်၍ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။  ကလေးစောင့်ရှောက်ပေးမှု ဤအမျိုးအစားသည် လိုင်စင်ရဌာန၊ အစီအစဉ် သို့မဟုတ် မိသားစု ကလေးစောင့်ရှောက်မှု (FCC) အိမ်တို့၏ ပြင်ပတွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

သင်သည် ပုံမှန်ကလေးစောင့်ရှောက်ပေးသည့် ဆွေမျိုး၊ အိမ်နီးချင်း၊ မိသားစုမိတ်ဆွေ၊ ကလေးထိန်း သို့မဟုတ် မိဘအပြင်သွားခိုက် ကလေးကြည့်ပေးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ဤစစ်တမ်းသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။

ဤစစ်တမ်းမှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ကို သိရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်-

•             မည်သူက FFN စောင့်ရှောက်မှု ပေးသနည်း။

•             FFN ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် လောလောဆယ် အလုပ်လုပ်နေပါသလား။

•             ကမ္ဘာအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားသည့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း FFN စောင့်ရှောက်မှုပေးနေသည့်သူများ ရင်ဆိုင်ရသည့် အတွေ့အကြုံများနှင့် အခက်အခဲများမှာ အဘယ်နည်း။

•             အကောင်းဆုံး ကလေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးရန် စောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်သူများ လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးမှုများနှင့် အရင်းအမြစ်အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။

ဤစစ်တမ်း၏ရလဒ်များသည် အနာဂတ်အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ရာတွင်နှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါမည်။

ဤစစ်တမ်းဖြေရန် ခန့်မှန်းခြေ မိနစ် ၂၀ ခန့် ကြာပါသည်။ သင်၏အဖြေများကို အမည်မဖော်ဘဲထားပါမည်။ မည်သည့် အဖြေများကိုမျှ သီးခြားတင်ပြမည်မဟုတ်ဘဲ၊ အချက်အလက်အားလုံးကို သုံးသပ်ရန် အတူတကွ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ထားပါမည်။ 

ဤစစ်တမ်းကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် သင်သည် $ ၁၀၀ လက်ဆောင်ကတ်ပြား မဲဖောက်ဖို့ စာရင်းပေးရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်၊ လက်ဆောင်ကတ်ပြားတစ်ခု ရရှိဖို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစစ်တမ်းဖြေဆိုသူ အနည်းဆုံး ၇၅ ဦးကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။


ဤစစ်တမ်းကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် အပြောင်းအလဲတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်စေပါ။

မေးစရာများရှိပါက (ဖိလစ်ချန်း) Phillip Chung, PhD ကို Phillip.chung@unitedwaydenver.org တွင် ဆက်သွယ်ပါ။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

T