Screen Reader Mode Icon

Bakgrund

Om du har döva föräldrar är du en Coda – Children of Deaf Adults.

1983 grundades CODA International i USA. År 2020 antogs omstruktureringsförslag av medlemmarna för att skapa två organisationer: CODA USA och en ny CODA International.

En kommentar rörande terminologin:
Coda = En person som är barn till döva vuxna
CODA = Är en organisation bildad för att stödja Codas
För att undvika förvirring mellan nuvarande CODA International och framtiden, hänvisar denna undersökning till varje ny organisation som CODA Global.
0 of 18 answered
 

T