מטרת הסקר – בחינת השימוש בשירות ענן ציבורי בשוק הישראלי, פילוח השימוש, מניעים למעבר לענן ציבורי והאתגרים עימם מתמודדים ארגונים בישראל.

על-מנת לשמור על חיסיון פרטי המשתתפים בסקר, לא ישאלו ולא ישמרו נתונים אודות שם המשתתף או שם הארגון בו הוא מועסק.

הסקר נכתב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
IsraelClouds Analyst אוספים את נתוני תגובת הסקר שלך למטרות מחקר בלבד, אנו לא מוכרים או משתפים את הנתונים שלך עם גורמים שאינם נותני החסות / מבחן שעבורם סקר זה פותח (סקר זה הינו סקר עצמאי לכן הנתונים לא ישותפו עם אף גורם)
* על ידי לחיצה על כפתור "אישור", אני מאשר שאני מבין את מטרת הסקר וכיצד ישמשו הנתונים שלי ומספק את הסכמתי לאפשר להשתמש בתגובות הסקר שלי בצורה זו.
0 מתוך 12 נענו
 

T