Question Title

* 1. Ime i prezime

Question Title

* 2. Organizacija

Question Title

* 3. E-mail

Question Title

* 4. Pozicija

Question Title

* 5. Mjesto/grad

Question Title

* 6. Da li ste zainteresirani da na Konferenciji u 3 minute predstavite vašu inicijativu, ideju, projekat, potrebu ili ideju? Ako da, šta i na koju temu? (Nakon prezentatora osobe koje se prijave putem ovdje će imati prvenstvo obraćanja tokom diskusije).

Question Title

* 7. Koja su vaša očekivanja od Konferencije?

Question Title

* 8. Da li dozvoljavate da vaše kontakt podatke iz ove prijave podijelimo sa ostalim učesnicima Konferencije u cilju uvezivanja i umrežavanja?

T