1. Ερωτηματολόγιο για την Κινητικότητα στο ΕΜΠ

Question Title

* 1. Σημειώστε το μέσο ή τον συνδυασμό μέσων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά για κάθε μία από τις παρακάτω μετακινήσεις

  Από/Προς ΕΜΠ - Καλοκαιρία Από/Προς ΕΜΠ - Κακοκαιρία Εντός ΕΜΠ - Καλοκαιρία Εντός ΕΜΠ - Κακοκαιρία
Αυτοκίνητο - Ως οδηγός χωρίς συνεπιβάτες
Αυτοκίνητο - Ως οδηγός με συνεπιβάτες
Αυτοκίνητο - Ως συνεπιβάτης
Μηχανοκίνητο δίκυκλο
Λεωφορείο
Μετρό
Τραμ
Προαστιακός
Τρένο
Ποδήλατο
Περπάτημα
Άλλο

Question Title

* 2. Σημειώστε το μέσο ή τον συνδυασμό μέσων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά για τη μετακίνηση σας ανάμεσα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και το Συγκρότημα Πατησίων

  Καλοκαιρία Κακοκαιρία
Αυτοκίνητο - Ως οδηγός χωρίς συνεπιβάτες
Αυτοκίνητο - Ως οδηγός με συνεπιβάτες
Αυτοκίνητο - Ως συνεπιβάτης
Μηχανοκίνητο δίκυκλο
Λεωφορείο
Μετρό
Τραμ
Προαστιακός
Τρένο
Ποδήλατο
Περπάτημα
Άλλο

Question Title

* 3. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης προς / από το ΕΜΠ (συμπληρώστε έως 3)

Question Title

* 4. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης εντός ΕΜΠ (συμπληρώστε έως 3)

Question Title

* 5. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης ανάμεσα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και το Συγκρότημα Πατησίων (συμπληρώστε έως 3)

Question Title

* 6. Σε ποιον βαθμό είστε ευχαριστημένος / η από τον σημερινό τρόπο μετακίνησής σας; (1 καθόλου, 5 πάρα πολύ)

  1 2 3 4 5
Από / προς ΕΜΠ
Εντός ΕΜΠ

Question Title

* 7. Μέσος χρόνος μετακίνησης από/προς και εντός ΕΜΠ (σε λεπτά):

Question Title

* 8. Συνήθης ώρα μετακίνησης:

Question Title

* 9. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης είναι συνήθως η ίδια;

Question Title

* 10. Πόσες μέρες την εβδομάδα επισκέπτεστε το ΕΜΠ;

Question Title

* 11. Εκτίμηση του μηνιαίου κόστους μετακίνησης (€):

Question Title

* 12. Κάνετε διαδρομές εντός ΕΜΠ; 

Question Title

* 13. Εβδομαδιαίος αριθμός μετακινήσεων εντός ΕΜΠ;

Question Title

* 14. Χρησιμοποιείτε κάρτα τακτικού επιβάτη για τα ΜΜΜ;

Question Title

* 15. (Αν ναι) Ποιου τύπου;

Question Title

* 16. Έχετε κάποια φοιτητική έκπτωση; 

T