Vaši odzivi po dogodku

Hvala za vašo udeležbo na 36. Finančni konferenci. Ker nam je vaša izkušnja pomembna in cenimo vaše mnenje, vas vabimo, da odgovorite na spodnja vprašanja, ki nam bodo v pomoč pri izboljšavah konference.

Vprašalnik je anonimen in vam bo vzel manj kot minuto časa za izpolnjevanje.

Question Title

* 1. Kako ste bili zadovoljni z naslednjimi vidiki konference? Prosim ocenite na lestvici od 1 do 10 (1 pomeni zelo nezadovoljni, 10 zelo zadovoljni):

 
aktualnost tematike
kakovost vsebine
organizacija konference

Question Title

* 2. Ali je konferenca uresničila vaše cilje in pričakovanja?

Question Title

* 3. V kolikšni meri ste bili zadovoljni z izborom govorcev? (1 pomeni zelo nezadovoljni, 10 zelo zadovoljni):

 
govorci prvi dan
govorci drugi dan

Question Title

* 4. Prosimo, ocenite pomembnost navedenih vidikov konference na lestvici od 1 do 10 (1 pomeni zelo nepomembno, 10 zelo pomembno):

 
Vsebina prezentacij in kvaliteta podanih informacij
Uporabnost pridobljenih informacij v praksi
Možnost druženja in mreženja ter pridobivanja novih poznanstev

Question Title

* 5. Katere teme ali predavatelje bi si želeli poslušati na prihodnji konferenci? Delite z nami vsebinske predloge.

Question Title

* 6. Kaj vam je bilo na konferenci najbolj všeč?

Question Title

* 7. Kaj vam je bilo na konferenci najmanj všeč?

Question Title

* 8. Ker bi radi konferenco še izboljšali, nam prosim napišite vaša priporočila in predloge, ki nam bodo pomagali pri organizaciji v prihodnosti.

Question Title

* 9. Se boste udeležili 37. Finančne konference, ki bo 12. in 13. maja 2020?

T