• English
  • Français
  • Nederlands

Introductie

Wat is het doel van deze enquête?

De pandemie heeft personen met een aangetast immuunsysteem wellicht meer getroffen dan andere patiënten. Met deze enquête willen wij nagaan hoe personen met een verzwakt immuunsysteem kunnen worden ondersteund. Dit doen wij door vragen te stellen over de gevolgen van COVID-19 op je dagelijkse leven, hoe jij denkt over preventieve geneeskunde voor COVID-19 en welk soort informatie beschikbaar moet worden gesteld. Deze enquête is opgesteld in samenwerking met wetenschappers en patiëntenorganisaties.

Waarom is jouw inbreng van belang?

Jouw antwoorden zullen onderzoekers helpen bij het beter begrijpen van de behoeften van personen met een verzwakt immuunsysteem. Dit zal helpen om te bepalen op welke gebieden ondersteuning kan worden verleend die belangrijk zijn voor patiënten.

Hoe worden de resultaten gebruikt?

Deze enquête is anoniem, wat betekent dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld die kunnen worden herleid naar een bepaald persoon. Alle verzamelde gegevens worden samengevoegd om vervolgens geanalyseerd te worden. De enquêteresultaten zullen worden gebruikt om tekortkomingen in de zorg aan te duiden, zodat wij weten waar patiënten meer ondersteuning kunnen gebruiken. De enquêteresultaten zullen worden verspreid onder de deelnemende patiëntenorganisaties.

Wie is de achterliggende partij van deze enquête?

Deze enquête wordt georganiseerd door Patient Centrics en financieel ondersteund door AstraZeneca Belux.

Disclaimer: De informatie in deze enquête kan nooit een medisch onderzoek vervangen en kan niet worden gebruikt om beslissingen te nemen over iemands gezondheid.NS ID XL-2608-Revision. Date 03/2022-MR. Local code 360.

Question Title

* 1. By clicking 'yes' below, you accept that the data you provide by entering this survey will be processed by PatientCentrics and that the results of this survey will be shared with patient organisations who represent people with a reduced immunity and AstraZeneca Belgium. This survey does not collect personal identifiable data.  By participating you agree with the privacy policy.  At any moment you can withdraw your consent by closing the survey.

T