Chúng tôi sẽ đánh giá cao việc quý vị dành thời gian khoảng 10 phút để hoàn thành bản khảo sát quan trọng trên toàn trường này. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để cập nhật Kế Hoạch An Toàn Học Đường toàn diện tại trường học của con quý vị. Tất cả câu trả lời đều được ẩn danh.

Question Title

* 2. Con của quý vị học lớp mấy?

Question Title

* 3. Giới tính của con quý vị là gì?

Question Title

* 4. Cho biết mức độ quan tâm của quý vị về mỗi vấn đề sau đây tại trường của con quý vị

  Nghiêm trọng hơi nghiêm trọng có thể coi là vấn đề không phải là vấn đề không biết
Bắt nạt, đe dọa và quấy rối
Đánh nhau và hành hung
Vẽ Graffiti/Phá hoại của công
Tàng trữ vũ khí bất hợp pháp
Thích tham gia các băng đảng
Đình chỉ và đuổi học học sinh
Người lạ xâm nhập vào khu vực nhà trường
Sử dụng ma túy và rượu
Những khu vực nguy hiểm hoặc bị hư hỏng trong phạm vi nhà trường

Question Title

* 5. Quý vị hiểu rõ về các nội quy trong toàn trường và hậu quả khi vi phạm các nội quy đó như thế nào?

  Hiểu rất rõ hiểu hiểu một phần không hiểu chút nào
Nội quy lớp học
Nội quy toàn trường
Chính sách về bắt nạt trên mạng

Question Title

* 6. Với tôi các nội quy và kỳ vọng của trường học rất rõ ràng và dễ hiểu?

Question Title

* 7. Quý vị nghe thấy NGƯỜI LỚN trong trường học của con quý vị chế nhạo những điểm khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật trong học tập và các yếu tố khác ở mức độ thường xuyên như thế nào?

Question Title

* 8. Quý vị nghe thấy NGƯỜI LỚN trong trường học của con quý vị chế nhạo những điểm khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật trong học tập và các yếu tố khác ở mức độ thường xuyên như thế nào?

Question Title

* 9. Quý vị nghe nói về hoặc nhìn thấy bất kỳ hành vi bắt nạt nào ở trường của con quý vị ở mức độ thường xuyên như thế nào?

Định nghĩa về bắt nạt: Bắt nạt là hành vi hung hãn, không mong muốn giữa các trẻ trong độ tuổi đi học, có liên quan đến tình trạng mất cân bằng quyền lực thực sự hoặc ngầm định. Hành vi này lặp đi lặp lại, hoặc có khả năng lặp đi lặp lại, theo thời gian. Bắt nạt bao gồm các hành động như đe dọa, lan truyền tin đồn, tấn công người khác bằng chân tay hoặc bằng lời nói, và cố tình loại trừ một người nào đó ra khỏi nhóm.

Question Title

* 10. Nhà trường có đủ nguồn lực để hỗ trợ học sinh trong trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng?

Question Title

* 11. Quý vị hiểu rõ các quy trình cấp cứu tại trường của con quý vị ở mức độ nào?

Question Title

* 12. Vui lòng cho chúng tôi biết bất kỳ đề xuất nào của quý vị để cải thiện sự an toàn trong trường học

T