Bản Thăm Dò Ý Kiến Thành Viên Cộng Đồng Việt Nam Dành Cho Kế Hoạch

Cảm ơn quý vị đã tham gia các buổi thăm dò ý kiến LCAP Khu Học Chánh Trung Học Anaheim (AUHSD). Các bản thăm dò này sẽ giúp AUHSD hiểu được tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu về thành tích học tập của học sinh và sự tham gia sinh hoạt của cộng đồng trong toàn học khu.    

Tất cả câu trả lời cho khảo sát này sẽ được giấu tên và giữ rất bí mật. Vui lòng thành thật và cởi mở hết mức có thể. Cuộc khảo sát này chỉ mất chừng năm phút đồng hồ để hoàn tất.  Nếu quý vị có hơn một học sinh theo học tại AUHSD,vui lòng làm khảo sát này cho riêng mỗi học sinh. Chúng tôi hoan hỷ để quý vi làm khảo sát nhiều lần cho mỗi học sinh của quý vị.

T