North River Community - General Questions

Question Title

* 1.
چقدر نسبت به موارد زیر در اجتماع ریور نورث ما (پارک آلبانی، پارک اروینگ، پارک نورث و سائوگاناش نگرانی دارید:

  اصلاً نگران نیستم
0
کمی نگران هستم
1
نسبتاً نگران هستم
2
به شدت نگران هستم
3
خشونت به علت تبعیض نژادی (مانند نژاد، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، مذهب و غیره)
خشونت/تجاوز جنسی
بهره کشی از کودک و کم توجهی به او
جرم خشونت آمیز (مانند ضرب و جرح، تجاوز و دزدی)
خشنونت با سلاح گرم
خشونت اراذل و اوباش
زورگویی و آزار و اذیت در رسانه اجتماعی
سوء استفاده از بزرگسالان
قاچاق انسان
خودکشی
خشونت خانگی/دوستیابی

Question Title

* 2.
 چه رتبه ای به موارد زیر در اجتماع ریور نورث ما (پارک آلبانی، پارک اروینگ، پارک نورث و سائوگاناش) می دهید:

  بسیار ضعیف
0
ضعیف
1
خوب
2
بسیار خوب
3
کیفیت اجتماع - تعامل پلیس
دردسترس بودن فعالیت های جوانان
دردسترس بودن خدمات سلامت ذهنی
دردسترسی بودن خدمات قانونی

Question Title

* 3.
چقدر نسبت به موارد زیر در سرتاسر شهر نگران هستید:

  اصلاً نگران نیستم
0
کمی نگران هستم
1
نسبتاً نگران هستم
2
به شدت نگران هستم
3
خشونت با اسلحه گرم در خیابان ها و بزرگراه ها
خشونت اراذل و اوباش
جرایم خشونت آمیز
اجتماع - روابط پلیس

T