INLEIDING

Question Title

* 1. Geachte curcuminegebruiker,

Ik heb deze enquete aagemaakt als onderdeel van onze CUBIC I studie om inzicht te krijgen in welke type curcuminepreparaten mensen gebruiken. De enquete is bedoeld voor gezonde mensen alswel mensen met een ziekte of aandoening.

De CUBIC I studie is een klinische studie met gezonde vrijwilligers die door ons is opgezet om de bioavailability vast te stellen van commerciele curcuminepreparaten. De term 'bioavailability' betekent de hoeveelheid curcumine dat in het bloed terecht komt na orale inname van een curcuminepreparaat. De opname van curcumine vanuit de darmen het bloed in is essentieel om bepaalde lichamelijke aandoeningen effectief te kunnen bestrijden (o.a. gewrichtsontsteking, metabool syndroom/obesitas, depressie, menstruatiepijn). U kunt zich vast voorstellen dat, om bijvoorbeeld depressie goed te behandelen, de curcumine in de hersenen terecht moet komen. De bloedbaan is de transportroute die de darmen met de hersenen verbindt. Om op die route te komen moet de curcumine dus wel door de darmwand heen, wat bij de meeste curcuminepreparaten een aanzienlijk probleem is.

Het doel van deze enquete is om te achterhalen welke fractie van de gebruikers mogelijk suboptimale curcuminepreparaten gebruiken. Hiermee bedoel ik te zeggen dat er wellicht preparaten op de markt zijn die qua bioavailability beter presteren. De gegevens die u in de enquete verstrekt zullen gekoppeld worden aan de resultaten van de CUBIC I studie. Tevens zullen de mensen die de enquete hebben ingevuld persoonlijk via email op de hoogte gesteld worden van de resultaten die voortkomen uit de CUBIC I studie. De mogelijke implicaties van het gebruik van curcumine zullen voor hun persoonlijke situatie beschreven worden. Via deze email alswel de resultaten willen wij ervoor zorgen dat curcuminegebruikers hun geld niet verspillen aan preparaten die niet goed werken en/of hun hoop vestigen op een product dat niet naar verwachtingen presteert. Gelukkig heeft dit voor gezonde mensen enkel financiele gevolgen en geen fysieke. Echter heb ik veel contact met mensen die ziek zijn - en juist voor deze mensen is het van cruciaal belang dat zij goed geinformeerd worden. Daarom zijn de CUBIC I studie en uw inbreng belangrijk.

De emails naar diegenen die de enquete hebben ingevuld zullen verstuurd worden zodra de CUBIC I studie is afgerond (verwacht wordt 3de of 4de kwartaal van 2017).

Tot slot dient u te weten dat uw persoonlijke gegevens nooit met derden gedeeld zullen worden en uitsluitend gebruikt zullen worden voor de CUBIC I studie en voor informatieverstrekking over de resultaten aan u. De gedeidentificeerde gegevens zullen wel gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift, maar de gegevens zullen nooit naar uzelf herleidbaar zijn en anoniem blijven.


Hartelijk dank voor uw tijd, bereidheid en openheid.

Dr. Michal Heger


PS. Onderstaand kunt u aangeven in de vorm van een ster rating hoe nuttig u dit initiatief vindt. Wees aub eerlijk; ik kan tegen een stoot.

Question Title

Image

T