• English
 • Melayu

1. TUJUAN KAJIAN

JABATAN PENDAFTAR sentiasa komited dan prihatin dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada seluruh para pelanggan kami melalui penambahbaikan berterusan sistem penyampaian perkhidmatan. Kami ingin mengalu-alukan maklumbalas semua pihak berkenaan mutu perkhidmatan yang telah disediakan sepanjang tahun 2023 oleh Jabatan Pendaftar.

Hasil maklumbalas ini akan dimanfaatkan bagi mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kami di masa akan datang.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN MENGIKUT BAHAGIAN:
 1. BAHAGIAN SUMBER MANUSA (BSM) : Perkhidmatan & Saraan| Perjawatan & Kenaikan Pangkat 
 2. BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI (BPO) :  Kemudahan Perubatan | Kebajikan Staf | Mel | Kad Pesara| Pengurusan Kualiti| Pengurusan Acara | Pelbagai Projek Adhoc Peringkat  Universiti
 3. PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN UNIVERSITI (CTLD) : Latihan | Kepimpinan
 4. BAHAGIAN KESELAMATAN (BK) : Kawalan Keselamatan Kampus | Pengurusan Siasatan | Pengurusan Keselamatan Am | Kad Matrik
 5. PEJABAT PENDAFTAR (PP) : Sistem Sumber Manusia | Urusan Lembaga Pengarah| Korporat Jabatan| Pengurusan Data Staf | Governan
 6. BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA) : Rekrutmen | Pengurusan Akademik
 7. PUSAT PENGURUSAN DATA UNIVERSITI (PPDU) : Pengurusan Data | Pengurusan Data Analitik | Pengurusan Infra
 8. BAHAGIAN PENDAFTAR, KUALA LUMPUR (BPKL) : Berperanan sama seperti Jabatan Pendaftar di Johor Baharu
  1. Seksyen Sumber Manusia
  2. Seksyen Pengurusan Organisasi
  3. Seksyen Pembangunan Bakat
  4. Seksyen Keselamatan
  5. Seksyen Pengurusan Akademik 

 

T