Έρευνα για όλες τις βαθμίδες Βοηθών Διοίκησης

Στo πλαίσιo της διοργάνωσης του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γραμματέων & Top Management Assistants, διενεργείται η Πανελλήνια έρευνα για τον κλάδο των Βοηθών Διοίκησης (Γραμματέων & Top Management Assistants).

Διαθέτοντας μερικά λεπτά από το πολύτιμο χρόνο σας, συμβάλλετε στην καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στον κλάδο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

secretaries.gr
Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:

- Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

- Αν σε κάποια ερώτηση δεν γνωρίζετε την απάντηση μπορείτε να μην την απαντήσετε.

- ΔΕΝ υπάρχουν υποχρεωτικές ερωτήσεις.

- Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του συνεδρίου προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις των οποίων γνωρίζετε την απάντηση.

- Όταν ολοκληρώσετε την απάντηση του ερωτηματολογίου πατήστε το κουμπί Υποβολή Φόρμας

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν στα πλαίσια των εργασιών του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γραμματέων & Top Management Assistants ενώ θα αναρτηθούν και στο portal www.secretaries.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση

Secretaries.gr
Τηλ. 210 9210734

Question Title

* 1. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία εργάζεστε την τρέχουσα περίοδο:

Question Title

* 2. Περιγράψτε το βασικό ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο. Είστε απόφοιτη:

Question Title

* 3. Βασικό αντικείμενο σπουδών σας, εάν είστε απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου/ΙΕΚ:

Question Title

* 4. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου;

Question Title

* 5. Αν είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σημειώστε το αντικείμενο του μεταπτυχιακού σας;

Question Title

* 6. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως Βοηθός Διοίκησης;

Question Title

* 7. Η εργασία σας ως Γραμματέας – Βοηθός Διοίκησης προέκυψε:

Question Title

* 8. Γνωρίζετε το επάγγελμα της Virtual Assistant;

Question Title

* 9. Αν γνωρίζετε το επάγγελμα της Virtual Assistant θα το βλέπατε ως μια επαγγελματική εναλλακτική;

Question Title

* 10. Πόσα χρόνια απασχολείστε ως βοηθός διοίκησης, στην εταιρία που εργάζεστε σήμερα;

Question Title

* 12. Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το τίτλο σας σήμερα;

Question Title

* 13. Ποιά είναι η μορφή απασχόλησης στην τρέχουσα εργασία σας;

Question Title

* 14. Αν είστε Full Time εργαζόμενη, σε ποιά από τις παρακάτω κλίμακες εντάσσονται οι μηνιαίες αποδοχές σας;

Question Title

* 15. Ποιό από τα παρακάτω ισχύει για το μηνιαίο μισθό σας;

Question Title

* 16. Αν είστε Full Time εργαζόμενη, ποιό είναι το μοντέλο ωρών εργασίας σας την εβδομάδα;

Question Title

* 17. Πληρώνεστε υπερωρίες για τις επιπλέον ώρες εργασίας σας (απαντήστε σε αυτή την ερώτηση μόνο αν εργάζεστε περισσότερες από οκτώ (8) ώρες την ημέρα.

Question Title

* 18. Εργάζεστε Σάββατο;

Question Title

* 19. Με βάση την παρακάτω κλίμακα (1 καθόλου ικανοποιημένη, 10 απόλυτα ικανοποιημένη) πόσο ικανοποιημένη είστε από την τρέχουσα εργασία σας.

Question Title

* 20. Ποιός είναι ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρία σας;

Question Title

* 21. Διαθέτετε Job Description για τη θέση εργασίας στην οποία απασχολείστε σήμερα;

Question Title

* 22. Ποιό από τα παρακάτω ισχύει σε ότι αφορά στο σύστημα αξιολόγησής σας στην εταιρία όπου εργάζεστε σήμερα;

Question Title

* 23. Εκτός της μητρικής σας γλώσσας, πόσες ξένες γλώσσες μιλάτε σε ικανοποιητικό επίπεδο;

Question Title

* 24. Σας προσφέρει η εταιρία σας την δυνατότητα να αναπτύξετε-βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, αναλαμβάνοντας την κάλυψη της αξίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχετε;

Question Title

* 25. Πως ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στις τάσεις και συνθήκες του επαγγέλματος σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο;

Question Title

* 26. Ποιες είναι οι ευκαιρίες για εκπαίδευση - επιμόρφωση στη χώρα σας, για το επάγγελμά σας;

Question Title

* 27. Ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείτε για λόγους επαγγελματικούς; Αναφέρετε το μεγαλυτερο benefit που σας προσφέρει το κάθε δίκτυο που χρησιμοποιείτε.

Question Title

* 28. Σε περίπτωση που η εταιρία σας καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικές δράσεις, αυτό γίνεται:

Question Title

* 29. Ποιές είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στο επάγγελμά σας σήμερα;

Question Title

* 30. Αν είστε κάτοχος κάποιας πιστοποίησης Βοηθών Διοίκησης επιλέξτε τον σχετικό τίτλο:

T