CPS PIVKA - ANKETA ZA OBČANE

Ker se zavedamo, da vsako mnenje šteje, ste vabljeni k izpolnjevanju ankete, s čimer boste s pomočjo odgovorov, sooblikovali bodoče prometne ureditve v občini. Sicer pa za sodelujoče poteka tudi nagradna igra v obliki žrebanja, kjer lahko prejmete kolo, skiro ali zaščitno čelado za kolesarje. Pri tem vas seveda naprošamo, da vpišete svoje osebne podatke. 

Question Title

* 1. Katero prevozno sredstvo uporabite za pot v službo (v šolo)?

Question Title

* 2. Koliko potnikov je največkrat v vašem osebnem vozilu, na poti v službo (šolo)?

Question Title

* 3. Katero prevozno sredstvo uporabite za pot v trgovino?

Question Title

* 4. Kako pogosto uporabite javni potniški promet?

Question Title

* 5. Zakaj večkrat ne uporabite javnega prometa (izberite en razlog)?

Question Title

* 6. Ali menite, da bi za naselja v zaledju in za tamkajšnje starejše občane in ljudi, ki nimajo osebnega vozila uvedba dodatnih storitev javnih prevozov lahko vplivala na dvig njihove mobilnosti ali ne?

Question Title

* 7. Ali menite, da naselja v zaledju in tamkajšnji starejši občani in ljudje, ki nimajo osebnega vozila potrebujejo storitev "prevoz na poziv"?

Question Title

* 8. Kako gre vaš otrok večinoma v/iz osnovne šole?

Question Title

* 9. Ali uporabljate kolo za vsakodnevne vožnje (npr. v službo, šolo, trgovino)?

Question Title

* 10. Katera splošna ocena najbolje povzame vaše osebno zadovoljstvo s stanjem prometa v vaši občini? (en odgovor)

Question Title

* 11. Katere tri splošne vrednote se vam osebno zdijo najpomembnejše, ko govorimo o načrtovanju prometa v vaši občini? (izbere največ tri odgovore)

Question Title

* 12. Kaj vi osebno opažate na vaših poteh znotraj občine? Katero področje je po vašem mnenju dobro urejeno in katero slabo?

  zelo slabo slabo zadovoljivo dobro zelo dobro
varne šolske poti
ceste
prometna signalizacija
rekreativne poti
tovorni promet
varovanje zdravja
javni potniški promet in taksi služba
dostavni tovorni promet
kolesarske poti
površine za pešce
javne površine
parkirne površine
splošna prometna varnost
varovanje okolja
obveščanje prebivalstva

Question Title

* 13. Vaši podatki

Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni povezavi občine Pivka in dostopna ter na vpogled vsem udeležencem ves čas.

T