آژانس خدمات مراقبت‌های بهداشتی شهرستان آلامدا مایل است بداند نظرتان در مورد واکسن کووید 19 چیست.
همه پاسخ‌ها محرمانه خواهد ماند.
انجام این نظرسنجی حدود 5 دقیقه وقت می‌گیرد.

Question Title

* 1.کد پستی منزل شما چیست؟

Question Title

* 2.آیا واکسن COVID-19 (یک یا هر دو دوز) را دریافت کرده‌اید؟ 

T