• Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Nederlands (België)
 • Nederlands (Nederland)
 • Polski

1. O badaniu i projekcie COMETS.

Badanie jest prowadzone w ramach europejskiego projektu badawczego COMETS - Modele kolektywnych działań oraz innowacji społecznych w obszarze transformacji energetycznej. Jego celem jest zrozumienie znaczenia Społecznych Inicjatyw Energetycznych (SIE ang. CAIs) na poziomie krajowym i europejskim. Badanie realizowane jest w okresie od maja do lipca 2020.

Ankieta zajmie Państwu około 30 minut. Badanie może zostać przerwane i dokończone na tym samym urządzeniu. W trakcie badania pytany Pan/Pani będzie o różne aspekty działania inicjatywy: jej początki i pierwsze działania, metody organizacji, sposób interakcji z otoczeniem, bariery i możliwości oraz to jakie narzędzia mogłby być pomocne w jej rozwoju.

Jako uczestnik tej ankiety pomoże nam Pan/Pani:
 • zrozumieć wpływ, jaki inicjatywy takie jak Państwa mają na transformację energetyczną, a także na inne aspekty społeczne,
 • w projektowaniu platformy wspierającej inicjatywy podobne do Państwa,
 • w opracowaniu zaleceń skierowanych do rządów i twórców praw, 
Wyniki analizy dostępne w listopadzie 2020 roku! Więcej o naszym projekcie znajdziecie Państwao na stronie: http://www.comets-project.eu. Zapraszam do kontaktu pod adresem: info@comets-project.eu info@comets-project.eu

European Flag
Projekt COMETS otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 837722.

T