• Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Nederlands (België)
 • Nederlands (Nederland)
 • Polski

1. Over deze enquête en COMETS

Deze enquête wordt uitgevoerd in het kader van het Europese project COMETS - Collectieve actiemodellen voor energietransitie en sociale innovatie. Het doel is om beter te begrijpen wat de betekenis en invloed is van Collectieve Actie-Initiatieven (CAI's) zoals die van u, in de energietransitie, op lokaal, nationaal en Europees niveau. De enquête wordt gehouden tussen mei en juli 2020. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 30 minuten. U kunt de enquête tussentijds verlaten en later doorgaan met invullen, mits u hetzelfde apparaat gebruikt. We zullen vragen stellen over de volgende aspecten van uw initiatief: het begin, uw activiteiten, hoe u bent georganiseerd, hoe u omgaat met verschillende actoren, belemmeringen en kansen waar uw initiatief mee te maken heeft, en welke hulp u nuttig zou vinden vanuit een project als COMETS. 

Als deelnemer aan dit onderzoek: 
 • Helpt u ons de impact van collectieve actie op de energietransitie en de samenleving te begrijpen. 
 • Zorgt u ervoor dat we tools in ons ondersteuningsplatform aanbieden die zijn afgestemd op uw initiatief. 
 • Helpt u aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers om initiatieven, zoals die van u, te ondersteunen. 
 • Ontvangt u de analyse van de enquête die in november 2020 wordt verwacht.
Meer informatie vindt u op onze website http://www.comets-project.eu. U kunt ook contact met ons opnemen via info@comets-project.eu

European Flag
COMETS ontving financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 837722.

T