• Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Nederlands (België)
 • Nederlands (Nederland)
 • Polski

1. Info küsitluse ja COMETS-i kohta.

Küsitlus viiakse läbi Euroopa teadusprojekti COMETS- Collective Action Models for Energy Transition and Social Innovation (energiaülemineku ja sotsiaalse innovatsiooni ühistegevuse mudelid) raames. Uuringu eesmärk on mõista, milline on ühistegevuse algatuste (CAI, collective action initiative) mõju energiapöördes kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. Küsitlus viiakse läbi mai-juuli 2020.

Küsitluse täitmine võtab aega umbes 30 minutit. Küsitlust võib pooleli jätta ja hiljem edasi täita nii kaua, kuni kasutatakse sama seadet. Küsitluses uuritakse järgmisi teemasid Teie algatuse kohta: alguse saamine, tegevused, organiseeritus, kommunikatsioon erinevate osapooltega, takistused ja võimalused, millega algatus kokku puutub ning millised vahendid oleksid kasulikud projektidelt nagu COMETS.

Selles küsitluses osalejana on Teil võimalus:
 • Aidata aru saada, millist mõju avaldavad ühistegevuslikud algatused energiaüleminekule (energiapöördele) ja ühiskonnale 
 • Kindlustada, et projekti raames valmivas toetavas platvormis pakutakse vahendeid, mis on vajalikud Sinu algatusele.  
 • Aidata kavandada poliitikakujundajatele suunatud soovitusi. 
 • Saada küsitluse analüüsi tulemused, mis peaks valmima novembris aastal 2020.
Kui soovite rohkem infot, külastage COMETS projekti kodulehte http://www.comets-project.eu või kirjutage meilile  info@comets-project.eu

European Flag
COMETS on rahastatud Euroopa Liidu programmist "Horisont 2020" toetuslepingu nr 837722.

T