Invoering

Page1 / 6
 
17% of survey complete.

Doelstelling: het doel van deze studie is om een zicht te krijgen op alle uitdagingen en behoeften die mantelzorgers ervaren. Een mantelzorger is iemand (vrouw, man of jongere) die geen professionele verzorger is maar die al dan niet uit eigen keuze zorg draagt voor een persoon met zorgbehoeften, in zijn of haar onmiddellijke omgeving. Dit gaat over kinderen met special zorgnoden, personen met een handicap, oudere mensen of mensen met een andere zorgbehoefte (bijvoorbeeld een persoon met een chronische ziekte of met ernstige beperkingen).
 
Gezinnen in heel Europa worden geconfronteerd met de huidige sociale en demografische veranderingen zoals de vergrijzing, nieuwe gezinsvormen en steeds meer intergenerationele families. De zorg voor afhankelijke familieleden volledig overlaten aan de mantelzorger ondermijnt de sociale inclusie (met risico op armoede), de gezondheid (met risico op fysieke of mentale uitputting) en de gendergelijkheid (de meeste mantelzorgers zijn vrouwen) van de mantelzorger zelf en zijn gezin.

Tegemoetkomen aan de noden van mantelzorgers via doelgerichte maatregelen draagt bij tot de kwaliteit van de zorg of steun en helpt om een kwalitatief gezinsleven te behouden.

Het doel van deze gegevensverzameling is tweezijdig: enerzijds willen wij onderzoeken welke uitdagingen mantelzorgers ervaren in het vinden van voldoende middelen, diensten en tijdsregelingen in de verschillende EU lidstaten en anderzijds hopen wij enkele goede voorbeelden te vinden van nationale, regionale of lokale beleidsmaatregelen die mantelzorgers helpen in het vinden van een gezond evenwicht tussen werk  of school, gezin en persoonlijk leven. 
 
Ben jij mantelzorger ? Neem dan even tijd om deze online vragenlijst in te vullen. Jouw mening telt ! Help COFACE Families Europe en COFACE Disability om de meest prioritaire uitdagingen voor mantelzorgers onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers !

Doelgroep: mantelzorgers, informele zorgdragers, mensen uit verschillende Europese lidstaten die (informele) zorg bieden aan een familielid of aan iemand uit de onmiddellijke omgeving. De vragenlijst is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Sloveens, Hongaars en Nederlands.

Wij ontvangen echter graag antwoorden uit alle EU-lidstaten.

Verzameling van gegevens: 15 mei – 30 juni 2017

Anonimiteit van de deelnemers wordt verzekerd en alle gegevens worden hoogst vertrouwelijk behandeld. Het is niet verplicht om persoonlijke informatie die identificatie zou mogelijk maken te delen.

Report a problem

T