Question Title

* 1. Quý vị đã liên lạc với Văn Phòng Bầu Cử khi nào?

Question Title

* 2. Quý vị có biết tên của người đã giúp quý vị không?

Question Title

* 3. Quý vị cần giúp đỡ việc gì?

Question Title

* 4. Nhìn chung, tôi đã có một trải nghiệm tích cực

Question Title

* 5. Nhân viên rất hữu ích

Question Title

* 6. Nhân viên có kiến thức

Question Title

* 7. Nhân viên chu đáo

Question Title

* 8. Tôi được đối xử một cách tôn trọng

Question Title

* 9. Tôi đã được phục vụ một cách kịp thời

Question Title

* 10. Quý vị có ý kiến đóng góp, câu hỏi, hay quan tâm nào khác?

Question Title

* 11. KHÔNG BẮT BUỘC

T