Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Wiek

Question Title

* 3. Skąd dowiedziała się Pani / dowiedział się Pan o wirtualnej wycieczce?

Question Title

* 4. Jak ocenia Pani/Pan zawartość merytoryczną wycieczki?

[0] bardzo nisko [100] bardzo wysoko
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: "Wycieczka znacząco poszerzyła moją wiedzę"

Question Title

* 6. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: "Wycieczka była bardzo interesująca"

Question Title

* 7. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: "Wycieczka zachęciła mnie do udziału w kolejnych wydarzeniach tego typu"

Question Title

* 8. Czy wirtualna wycieczka zachęciła Panią/Pana do odwiedzenia tych miejsc?

Question Title

* 9. Czy wziąłby Pan/ wzięłaby Pani udział w takiej wycieczce organizowanej na zasadach komercyjnych?

Question Title

* 10. Czy jest Pan/Pani:

T