Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) ingin mendapatkan pandangan umum terhadap kajian di atas bagi meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan kepada wargakota.

Question Title

* 1. Jantina:

Question Title

* 2. Umur:

Question Title

* 3. Pekerjaan:

Question Title

* 4. Saya menetap di Kuala Lumpur:

Question Title

* 5. Saya bekerja di Kuala Lumpur:

Question Title

* 6. Saya setuju perkhidmatan Bantuan Bas Sekolah Percuma wajar diteruskan:

Question Title

* 7. Saya berpuas hati dengan tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan di Kuala Lumpur:

Question Title

* 8. Saya bersetuju perkhidmatan dan transaksi kewangan DBKL dilakukan secara online:

Question Title

* 9. Saya berpuas hati dengan penganjuran Kuala Lumpur Car Free Morning:

Question Title

* 10. Adakah anda tahu Program Hari Bertemu Pelanggan Secara Atas Talian (e-HBP DBKL) diadakan setiap bulan:

Question Title

* 11. Saya berpuas hati dengan perkhidmatan Bas Percuma GO KL:

Question Title

* 12. Aktiviti gotong-royong dan kemasyarakatan perlu dipergiat di sekitar Kuala Lumpur:

Question Title

* 13. Kenduri Rakyat Wilayah Persekutuan perlu diteruskan setiap tahun:

Question Title

* 14. Saya berpuas  hati dengan kemudahan dewan dan pusat komuniti milik DBKL:

Question Title

* 15. Bagaimana anda mengetahui tentang produk dan perkhidmatan DBKL:

Question Title

* 16. Sila nyatakan cadangan anda untuk membantu kami memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga KL:

0 of 16 answered
 

T