Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị!

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ dành thời gian để chia sẻ ý tưởng và tầm nhìn của mình cho tương lai của Chinatown-International District (CID).

Question Title

Image
Cộng đồng đa dạng về văn hóa và lịch sử của chúng ta có nhiều cư dân và doanh nghiệp dồi dào sức mạnh và ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, khu vực này cũng phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm các vấn đề về an toàn công cộng, không đủ tài chính công cộng, nguy cơ phát triển tư nhân buộc các cư dân và doanh nghiệp lâu năm phải dời đi chỗ khác và ảnh hưởng của đại dịch COVID. 
 
8% of survey complete.

T