Chciałbyś wziąć udział w Idea Development Camp? Daj nam znać. Opisz swój projekt/pomysł na bi

Question Title

* 1. Imię i nazwisko lidera zespołu

Question Title

* 2. Podaj nazwę zespołu/projektu

Question Title

* 3. Numer telefonu

Question Title

* 4. Adres e-mail

Question Title

* 5. Opisz krótko pomysł nad którym chcielibyście pracować? [protip: pokaż nam poziom rozwoju projektu, innowacyjność, spójność, udowodnij że jest realizowalny]

Question Title

* 6. Z jakiej bajki jest Wasz pomysł?

Question Title

* 7. Pracujesz nad projektem sam czy w zespole? Napisz nam coś o sobie/o Waszym teamie. 

Question Title

* 8. Ile osób z Waszego zespołu weźmie udział w Idea Development Camp (maks. 3 osoby)?

Question Title

* 9. Czy prowadzicie działalność gospodarczą?

Question Title

* 10. Czy mieszkacie w województwie małopolskim?

Question Title

* 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000,00 zł, moich danych osobowych oraz danych osobowych pozostałych członków mojego zespołu, zawartych w formularzu zgłoszenia Idea Development Camp. Krakowski Park Technologiczny pełni rolę administratora danych na potrzeby realizacji programu inkubacyjnego i będzie przetwarzać  je przez okres nie dłuższy niż rok od dnia zakończenia programu.

Question Title

* 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000,00 zł, wizerunku mojego oraz pozostałych członków mojego zespołu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z udziałem w Idea Development Camp. Krakowski Park Technologiczny pełni rolę administratora danych na potrzeby realizacji programu inkubacyjnego i będzie przetwarzać je przez okres nie dłuższy niż rok od dnia zakończenia programu.

Question Title

* 13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000,00 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o ofertach wsparcia, eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną.

Question Title

* 14. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000,00 zł, jako administrator danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO informuje, że:
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu;
- posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych;
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią RODO;
- w celu realizacji uprawnień lub zgłaszania incydentów należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym iod@kpt.krakow.pl;
- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych jest ona ważna prze okres 10 lat;
- masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

T