Ag Déanamh Caidreamh Saoil Suirbhé í nGaillimh, Maigh Eó agus Ros Comáin

Le blianta d’fhág an féin mharú a lorg go díreach nó go hindíreach ar an iomarca daoine i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin. Is léir dúinn go raibh tionchar millteanach ag bás chuile dhuine a chur lámh ina mbás féin ar theaghlaigh agus ar an bpobal trí chéile.

Is Straitéis Náisiúnta nua na hÉireann um Fhéinmharú a Chosc 2015 – 2020 atá i Ag Déanamh Caidreamh Saoil.

Tá Plean Gníomhaíochta um chosc féinmharaithe á ullmhú ag FnaSS i gcomhair le heagraíochtaí pobail, deonacha agus reachtúla le haghaidh contaethe na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros Comáin. Ba mhaith linn tuairimí an oiread daoine agus is féidir a fháil faoi chéard a ba chóir a bheith sa bplean seo.

Caith cúpla noíméid ag freagairt na gceisteanna seo, más é do thoil é. Ní thabharfar d’ainm amach.

Tabhair faoi d’aire go bh’fhéadfadh na ceisteanna seo a bheith deacair do dhaoine a d’fhulaing féinmharú nó féindíobháil.

Má bhíonn cúnamh uaitse, nó ó  dhuine aitheantais, cuir glaoch ar na Samáragh ag 116 123 nó tá eolas ar fáil ar www.yourmentalhealth.ie.

Tá tuilleadh eolais agus sonraí na seirbhísí tacaíochta áitiúla ar fáil ar: www.connectingforlifeGMR.ie.

Go Raibh Maith Agat

Question Title

* 1. Cá bhfuil cónaí ort?

Question Title

* 2. 2.Cad é d’inscne?

Question Title

* 5. Cén chaoi a féidir an meabhairshláinte a chothú i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin?

Question Title

* 6. Céard a cheapann tú a d’fhéadfaí a dhéanamh chun an féinmharú a laghdú i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin?

Question Title

* 7. Céard a cheapann tú a d’fhéadfaí a dhéanamh chun an féindíobháil a laghdú i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin?

T