Ju lutemi përdorni këtë formë për të siguruar mendime /reagime shtesë (përveç anketimit që u  mbyll  më 22 Qershor) në planin e SDP për vitin shkollor 2020-2021: Hartimi i një rruge  të ardhshme  ... ... Së bashku.

Ju lutemi zgjidhni një temë për reagimet tuaja dhe shkruani komentet tuaja për atë temë në kutinë e tekstit. Ju do të keni mundësinë për të dhënë komente për tema shtesë.

Question Title

* 2. Mendimi/reagimi juaj:

Question Title

* 3. A do të dëshironit të jepni mendim për një temë shtesë?

T