Formular Regjistrimi - Forumi Rinor CoDe Albania 

Question Title

* 1. Emër/Mbiemër:

Question Title

* 2. Mosha:

Question Title

* 3. Arsimi / Dega e Studimit / Universiteti:

Question Title

* 4. Vendbanimi:

Question Title

* 5. Vendi i origjinës:

Question Title

* 6. Kontaktet (E-mail, Tel):

Question Title

* 7. Si keni marrë dijeni lidhur me organizatën CoDe Albania?  

Question Title

* 8. A jeni aktualisht anëtar/e i/e ndonjë organizate/rrjeti apo strukture rinore formale ose informale? Nëse po, në cilën/in?

Question Title

* 9. Në cilin nga grupet e punës së Forumit Rinor dëshironi të angazhoheni?

Question Title

* 10. Cili është motivimi juaj për të qënë e Forumit Rinor të CoDe Albania? Si mendoni se do të kontribuoni konkretisht dhe çfarë mendoni se do të sillni të re?

T