1. Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól (za wyjątkiem co najwyżej ostatniego)

Question Title

* 1. Tytuł prezentacji

Question Title

* 2. Imię i nazwisko prelegenta

Question Title

* 3. Adres e-mail

Question Title

* 4. Telefon

Question Title

* 5. Firma

Question Title

* 6. Zajmowane stanowisko

Question Title

* 7. Opis prezentacji (bardziej szczegółowy opis pozwoli na lepszą ocenę propozycji)

Question Title

* 8. Możliwy format (można wskazać więcej niż jedna odpowiedź)

Question Title

* 9. Charakter prezentacji (1 - mocno techniczna, 5 - zdecydowanie biznesowa)

Question Title

* 10. Biogram prelegenta

Question Title

* 11. Doświadczenie w prowadzeniu prezentacji

Question Title

* 12. Dodatkowe informacje (to miejsce na wszystkie inne informacje, które mogą być istotne przy ocenie zgłoszenia prezentacji)

Question Title

* 13. Zgoda na zbieranie danych osobowych

T