Jag vill veta vad du som användare av lagen.nu tycker om webbplatsen, och hur du skulle vilja att den utvecklas i framtiden. Genom att svara på åtta snabba frågor hjälper du mig att göra en bättre tjänst. Tack!

* 1. Vem är du? Eller rättare sagt, vad studerar du / jobbar du med? Eller rättare rättare sagt, på vilket sätt (om något) sysslar du med juridik?

* 2. Hur ofta använder du lagen.nu?

* 3. I vilken egenskap använder du lagen.nu?

* 4. Vilken del av lagen.nu uppskattar du mest?

* 5. Vilken ny funktionalitet skulle du vilja se på tjänsten?

* 6. Att driva och vidareutveckla lagen.nu är inte gratis. Hur skulle du föredra att lagen.nu finansierades?

* 7. Om du tycker att donationer eller medlemsavgifter är en bra idé, hur mycket är du beredd att betala?

* 8. För att utveckla lagen.nu vidare krävs, förutom pengar, även en massa arbetsinsatser. Vad skulle du kunna hjälpa till med?

* 9. Tack för hjälpen! Finns det något mer du tycker att jag borde veta?

T