21. 10. 2020 od 14:00 - 15:00
V rámci Inspiromatu mají zástupci škol i učitelé možnost potkat se a seznámit s dalšími realizátory školních parlamentů na Liberecku. Krom seznámení budeme otevírat společná témata a výzvy a hledat optimální řešení. 

Téma inspiromatu: Odolnost a proč je v 21. století důležitá
Host: Bob Kartous
Každý pedagog může s sebou vzít 4 - 5 žáků.

Setkání se uskuteční online na platformě ZOOM.

Question Title

* 1. Jméno

Question Title

* 2. Příjmení

Question Title

* 3. Email

Question Title

* 4. Název školy

Question Title

* 5. Počet žáků

T