BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN

Jantina

Question Title

* 1. Jantina

Pekerjaan

Question Title

* 3. Pekerjaan

Tempat Tinggal

Question Title

* 4. Tempat Tinggal

Umur

Question Title

* 5. Umur

Warganegara

Question Title

* 6. Warganegara

Tahap mutu Perkhidmatan yang telah diberikan oleh MBPP

Question Title

* 7. Tahap mutu Perkhidmatan yang telah diberikan oleh MBPP

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Kebersihan dan Pengindahan
Keselamatan Awam
Kawalan Lalulintas
Infrastruktur,Prasarana dan Kemudahan Awam
Penguatkuasaan
Perkhidmatan Kaunter
Penganjuran Program MBPP
Kebersihan dan Pengindahan

Question Title

* 8. Kebersihan dan Pengindahan

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Kutipan Sampah
Pembersihan Jalan
Pembersihan Parit
Pembersihan Kompleks Makanan/Pasar
Pembersihan Tandas Awam
Pemotongan Rumput
Pembersihan Pantai
Penyedian Lampu Hiasan
Penaman Pokok
Lanskap
Keselamatan Awam

Question Title

* 9. Keselamatan Awam

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Penyediaan laluan Pejalan Kaki
Pencahayaan Kawasan Awam
Penyediaan Kemudahan CCTV
Kawalan Lalulintas

Question Title

* 10. Kawalan Lalulintas

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Perkhidmatan Bus
Sistem Aliran Trafik
Kemudahan Tempat Letak Kereta
Infrastruktur, Prasarana dan Kemudahan Awam

Question Title

* 11. Infrastruktur, Prasarana dan Kemudahan Awam

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Parit
Lampu Jalan
Lampu Isyarat
Dewan/Gelanggan/Taman
Pembaikan Kompleks Makanan/Pasaran
Penguatkuasaan

Question Title

* 12. Penguatkuasaan

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Halangan Siar Kaki
Halangan Meletak Kenderaan
Binaan Tanpa Kebenaran
Tukarguna Bangunan
Perniagaan Tanpa Lesen
Haiwan Terbiar
Pengasingan Sisa
Perkhidmatan Kaunter

Question Title

* 13. Perkhidmatan Kaunter

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Permohonan Pelan
Permohonan Lesen/Permit
Bayaran
Aduan
Sistem Online
Penganjuran Program MBPP

Question Title

* 14. Penganjuran Program MBPP

  Lemah Memuaskan Cemerlang
Aktiviti Sukan/Riadah/Rekreasi
Aktiviti Kebudayaan/Warisan

T