1. Cyfarfod cyhoeddus 2011 CCAUC

Mae cyfarfod cyhoeddus blynyddol CCAUC yn cynnig cyfle i ystyried datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch yng Nghymru ac i drafod materion a fydd yn effeithio ar brifysgolion Cymru yn y dyfodol. Bydd ein Hadroddiad Blynyddol diweddaraf yn cael ei lansio yn ystod y cyfarfod hefyd.

Cynhelir y cyfarfod yn swyddfeydd CCAUC ar Ddydd Gwener, 21 Hydref o 2:00 y prynhawn hyd 3:30 y prynhawn, a bydd te a choffi ar gael o 1:30 y prynhawn.

Question Title

* 1. A hoffech fynychu Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC ar Ddydd Gwener, 21 Hydref 2011 am 2:00 y prynhawn?

T