• English
  • Español
  • Français
  • Nederlands

Verklaring van vrijwillige toestemming voor de aanvaarding van COVID-19 Vaccin-enquête

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een online onderzoek, uitgevoerd door het Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Het doel van deze enquête is om ons te helpen uw opvattingen te begrijpen over het COVID-19 vaccin zodat we u en andere personen, die in de Caraïben leven, accurate, op wetenschap gebaseerde informatie kunnen bezorgen. Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig en er is geen financiële compensatie aan verbonden. Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen, krijgt u toegang tot de enquête via de onderstaande link. Het zal ongeveer vijf tot tien minuten in beslag nemen om in te vullen
0 van 18 beantwoord
 

T