Community Action Partner Orange County (CAP OC) muốn khảo sát để hủy bỏ
hiểu thêm về nhu cầu và dịch vụ cộng đồng của cư dân Quận Cam. Khi hoàn thành khảo sát này,bạn sẽ giúp tổ chức của chúng tôi xác định các vấn đề quan trọng đang ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng tôi.


Sự tham gia của bạn trong nghiên cứu này là tự nguyện. Bạn có thể chọn không tham gia. nếu bạn quyết định tham gia khảo sát nghiên cứu này, bạn có thể rút ra bất cứ lúc nào. Khảo sát này được thực hiện ẩn danh (không có tên) và câu trả lời của bạn sẽ được giữ bí mật. Sau khi hoàn thành, sẽ không có khả năng liên hệ sau, các cuộc gọi tiếp theo dài hạn hoặc các lần tái khám.Các câu hỏi sẽ hỏi về giáo dục, việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu cơ bản khác. Cuộc khảo sát này sẽ mất khoảng 10-15 phút để hoàn thành và khi hoàn thành, bạn sẽ có cơ hội tham gia rút thăm cho thẻ quà tặng Target $ 50.Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia. Ý kiến ​​của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi!


Question Title

1. Bạn có muốn tham gia khảo sát nhu cầu cộng đồng không?

 
5% of survey complete.

T