Spoštovani,

na pobudo slovenskih kolegov želimo skupaj z vami vzpostaviti podporni model, ki bo vam in tistim, ki se vodenja šele učijo, nudil podporo in predstavljal organiziran prostor izmenjave izkušenj ter izobraževanja vodstvenih kadrov v nevladnem sektorju. Zato vas prosimo za nekaj minut vašega časa in vabimo k izpolnjevanju kratke ankete.

Vaši odgovori bodo pri pripravi modela več kot dobrodošla informacija, saj so vaše bodgate izkušnje s področja vodenja nevladnih organizacij za nas neprecenljive. Odgovore bomo zbirali do 5. aprila.

Že v naprej hvala,
ekipa CNVOS


Pojasnila:
Organizacija = društvo, zavod…, ki ga vodite
Vodenje = usmerjanje in motiviranje sodelavcev; postavljanje ciljev in preverjanje njihovega uresničevanja; organizacija dela organizacije; razvijanje vizije in strategij…
Strokovno/vsebinsko delo = vsebina/strokovno delo s področja, na katerem pretežno deluje organizacija, ki jo vodite

Question Title

* 1. Ste (so)ustanovitelj organizacije, ki jo vodite?

Question Title

* 2. Moje prvo profesionalno delo v organizaciji, ki jo vodim, je bilo:

Question Title

* 3. Koliko časa ste že vodja organizacije?

Question Title

* 4. Ali se v organizaciji ukvarjate samo z vodenjem?

Question Title

* 5. Koliko časa (okvirno) posvečate samo vodenju organizacije?

Question Title

* 6. Z namenom opolnomočenja sodelavcev in njihovega razvoja v organizaciji vsaj enkrat na 2 leti preverjamo usposobljenost zaposlenih, in sicer:

Question Title

* 7. V organizaciji posvečamo največ pozornosti izobraževanju in izpopolnjevanju na naslednjih področjih (razvrsti od 1 do 7, 1 - največ pozornosti, 7 - najmanj pozornosti;  če izobraževanju ne posvečate pozornosti, vpišite 0):

  1 - največ pozornosti 2 3 4 5 6 7 - najmanj pozornosti 0
Strokovnem/vsebinskem področju
Področju komuniciranja (interno in/ali javno)
Področju računovodstva in financ
Področju vodenja (na vseh ravneh)
Področju uporabe računalniških programov oz. novih tehnologij
Uvajanju sprememb v organizacijo
Področju postavljanju ciljev, vizije in poslanstva

Question Title

* 8. Pri vodenju organizacije se mi zdi najpomembnejše (izberi 5 do 10 možnosti):

Question Title

* 9. Če bi mi čas dopuščal, bi želel kot vodja več pozornosti namenjati (izberi največ 5 možnosti):

Question Title

* 10. Kot vodja bi se želel dodatno izpopolnjevati na naslednjih področjih:

Question Title

* 11. Pri vodenju organizacije bi mi pomagalo:

Question Title

* 12. Poznam koncept/model učeče se organizacije:

Question Title

* 13. Če bi imel na voljo dovolj strokovnega kadra, bi se posvečal samo vodenju:

Question Title

* 14. V organizaciji se načrtno ukvarjamo z odkirvanjem vodstvenih potencialov zaposlenih in razvijamo bodoče vodje v organizaciji: 

Question Title

* 15. Na kakšen način odkrivate vodstvene sposobnosti zaposlenih?

Question Title

* 16. Na kakšen način razvijate bodoče vodje v organizaciji?

Question Title

* 17. Pri vodenju me najbolj veseli:

Question Title

* 18. Pri vodenju ne maram:

Question Title

* 19. Pri vodenju preveč časa porabim za:

Question Title

* 20. Moje prednosti pri vodenju organizacije so:

Question Title

* 21. Katera je vaša dokončana vrsta izobrazbe (npr. pravnik, sociolog, ekonomist, soc. delavec...)?

T