Screen Reader Mode Icon
"Energotehnika Južna Bačka" u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 vrši merenje zadovoljstva korisnika u cilju poboljšanja naših proizvoda i usluga. Odgovorite na naša pitanja kako bi Vašim primedbama i predlozima pomogli da unapredimo poslovanje kompanije na obostranu korist i zadovoljstvo!

Question Title

* 1. Koliko dugo sarađujete sa kompanijom "Energotehnika Južna Bačka"?

Question Title

* 2. Da li ste u toku dosadašnje saradnje imali reklamacije na isporučene proizvode/usluge?

Question Title

* 3. Ukoliko ste imali reklamacije na proizvode/ usluge, koliko ste zadovoljni brzinom rešeavnja?

Question Title

* 4. Ukoliko ste imali reklamacije na naše proizvode/ usluge, koliko ste zadovoljni načinom rešavanja?

Question Title

* 5. Izabrali ste kompaniju "Energotehnika Južna Bačka" zbog:

Question Title

* 6. Ocenite naš odnos prilikom ugovaranja.

Question Title

* 7. Ocenite naš odnos za vreme izvođenja radova.

Question Title

* 8. Kako ocenjujete kvalitet naših usluga?

Question Title

* 9. Kako ocenjujete poštovanje rokova?

Question Title

* 10. Reagovanje u vanrednim uslovima

Question Title

* 11. Kako vrednujete našu kompaniju u proređenju sa konkurencijom po pitanju usluga?

Question Title

* 12. Kako vrednujete našu kompaniju u poređenju sa konkurencijom po pitanju proizvoda?

Question Title

* 13. Kako vrednujete našu kompaniju u poređenju sa konkurencijom po pitanju cena?

Question Title

* 14. Nedostaci u pružanju naših usluga su?

Question Title

* 15. Vaša poruka nama?

T