Do realizacji projektów naprawy transportu w regionie doliny Pioneer Valley będzie przeznaczone w sumie 400 milionów dolarów z funduszu państwowego, przez następne 20 lat.

Organizacja Planowania Obszaru Pioneer Valley (MPO) potrzebuje Państwa opinii w sprawie ważności dla Państwa określonego typu projektów. Państwa opinie pomogą MPO w rozwoju nowego sposobu oceny przyszłościowych projektów poprawy transportu, które będą opłacane przez państwowe fundusze (federalne).

Question Title

* 1. 1. Które rodzaje projektów są ważne dla Państwa? Prosimy użyć skali od 1 do 8, gdzie 1 oznacza projekty najbardziej ważne.

Question Title

* 2. Jaki jest kod pocztowy miejsca Państwa zamieszkania?

Question Title

* 3. W jaki sposób Państwo poruszacie się?

  Najczęstszy środek transportu (> 3 razy w tygodniu) Drugorzędny środek transportu (1 do 3 razy w tygodniu) Rzadko używany środek transportu (1 do 2 razy w miesiącu) Środek transportu, którego nie używam
Samochód osobisty
Rower
Pieszo
Środki publicznego transportu
Samochody grupowe (carpool)

Question Title

* 4. Prosimy wymienić jakiekolwiek inne kryteria, które są dla Państwa ważne, a które nie były wymienione w sondażu.

Z góry dziękujemy za wzięcie udziału w tym krótkim sondażu. Prosimy odnieść się do poniższych łączy by uzyskać dodatkowe informacje w zakresie oceny i sponsorowania projektów transportu w tym regionie.
Prosimy kliknąć na podane tutaj łącze aby dotrzeć do strony internetowej PVPC TIP.
Prosimy kliknąć na podane tutaj łącze aby uzyskać więcej informacji o zaproponowanych zmianach, co do kryteriów oceny systemu transportu.

T