Hyper Island

Nedan anmäler du dig till nätverksfrukosten med Hyper Island som arrangeras i samband med Personal & Chef på Kistamässan, Stockholm. 

När: 23 februari 2017
Var: Ledarskapsscenen, Kistamässan, Stockholm 
Upplägg
7.30 -8.00 - frukost
8.00 - 9.00 - föreläsning

OBS! Uteblivet besök debiteras med 100 kr om inte avanmälan görs 24 timmar innan.

* 1. Namn:

* 2. Titel:

* 3. Företag:

* 4. Telefonnummer:

* 5. Email:

T