Инициатива на Център по мениджмънт

Question Title

* 1. Данни

Question Title

* 2. В каква област е вашият казус?

Question Title

* 3. Опишете накратко какво точно е предизвикателството пред вас.

Question Title

* 4. Моля, формулирайте един въпрос, на който бихте искали да получите отговор във връзка с вашия казус?

Благодарим Ви за зададения въпрос и Ви поздравяваме, че активно търсите решение на своите предизвикателства!
В края на месеца, на посочения от Вас имейл, ще получите връзка към видео материала с отговора на Вашия въпрос.

Пожелаваме Ви успех!

От екипа на Център по мениджмънт

T